Företagens framtidsutmaningar

Förstudiens övergripande mål är att inventera företagens behov av affärsutvecklings- och kunskapshöjande och nätverksskapande insatser för att rusta företagen i mittlänskommunerna att möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt.

Förstudien syftar att ge kunskap för att kunna skapa en modell för riktade affärsutvecklings- och kunskapshöjande och nätverksskapande insatser som sedan kan ligga till grund för ett senare genomförandeprojekt. Genom att ta fram detta system för stöd till näringslivsutveckling kommer att ge positiva effekter på tillväxt och utveckling vilket också ger ett bättre företagsklimat i regionen.

Genom en öppen dialog och samverkan med näringslivet ges förutsättningar att framtidssäkra regionen och skapa långsiktigt hållbar konkurrenskraft.

Förstudien pågår under perioden 15 januari till 30 juni 2020.

 

Vill du veta mer om projektet kontaktar du Katharina.hultgren@atrinova.se eller  0491-167 00.

 

 

Projektet finansieras av: