Förskollärarutbildning hösten 2020

Kraftfull satsning för kompetensförsörjning

En efterlängtad förskollärarutbildning planeras starta i Oskarshamn hösten 2020. Det är Jönköping University som ger den utlokaliserade utbildningen.

– Detta är mycket glädjande. Utbildningen bidrar till kommunens försörjning av efterfrågad arbetskraft, och det är en möjlighet för våra invånare att kunna studera och praktisera på högskolenivå utan att flytta eller pendla, säger Anton Sejnehed, bildningsnämndens ordförande.

– En utlokaliserad utbildning innebär en investering för framtiden vilket är mycket positivt för Oskarshamnsregionen, säger Lotta Lindgren, bildningschef och Bengt Moberg Karlsson, rektor på Nova.

Den planerade förskollärarutbildningen är en distansutbildning som använder sig av det senaste inom digitalt lärande. Studenterna på utbildningen kommer att få en mentor i en erfaren lärare från kommunen, på så sätt kombineras kommunens och högskolans kompetenser. Den utlokaliserade utbildningen kommer också att fungera som ett pedagogiskt projekt och beforskas av en kommundoktorand knuten till utbildningen.
Förskollärarutbildningen är 3,5 år.

– Vi ser detta projekt som ett ömsesidigt åtagande som gynnar båda parter, säger JU:s utbildningschef Håkan Sandgren.

Förutom att vi som lärosäte genom en utlokaliserad utbildning kan bidra till lokal kompetensförsörjning och kompetensutveckling är ett av JU: s uttalade mål att stärka samverkan med bland annat kommuner.

Bakgrund
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att arbeta för långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Tillsammans med bildningsförvaltningen och tre andra kommuner (Eksjö, Ronneby och Värnamo) har dialoger förts med högskolan i Jönköping under en längre tid för att möjliggöra en utlokaliserad utbildning för förskollärare och eventuellt något intag för lärare i förskoleklass och på lågstadiet.

Idag har Oskarshamns kommun drygt 37 procent legitimerade förskollärare, men siktar på 65 procent. Inom fem år beräknas kommunen behöva anställa drygt 50 förskollärare för att barnen ska ges goda förutsättningar för en kvalitativ utbildning och omsorg i förskolan.

Läs mer om utbildningen till förskollärare här>>