Forskningsmedel till KTH banar väg för forskningsreaktor i Oskarshamn

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har fått beviljat forskningsmedel från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Forskningsprojektet ska förbereda för konstruktion och drift av en blykyld forskningsreaktor i Oskarshamn. Oskarshamns kommun ser det som en mycket viktig och har stöttat KTH:s ansökan genom att billägga ett stödbrev från kommunen.

Mycket talar för att en placering i Oskarshamn, Simpevarphalvön innebär betydande lokaliseringsfördelar. Där finns infrastruktur för kärnteknisk verksamhet. I närheten, på Äspö, finns ytterligare lokaler och laboratorier som bör kunna användas för forskning, seminarier och undersökningar.

Kärnkraften utgör en viktig del i landets energiförsörjning nu och under ytterligare många år. Fortsatt säker och effektiv drift av existerande kärnkraftverk liksom långsiktigt säker hantering och slutförvaring av kärnavfallet är av fundamental betydelse för en kommun som Oskarshamn med kärnkraftverk, ett centralt mellanlager för det använda kärnbränslet och en planerad inkapslingsanläggning. En förutsättning är tillgång till hög kompetens inom en rad vetenskapliga och tekniska områden. Bästa sättet för att säkra lokal och nationell kompetensförsörjning till verksamheterna är att det bedrivs innovativa utvecklingsprojekt med stor bredd och konkreta mål. Det aktuella forskningsprojektet som nu beviljats uppfyller detta och bidrar till att säkra fortsatt hög kompetens för säker och effektiv kärnkraft.

En forskningsreaktor kommer att behöva planeras och granskas i enlighet med de krav som ställs i Miljöbalken och Kärntekniklagen. Transparens och samråd med alla berörda, inklusive kommunen och intresserad allmänhet, utgör en central del i en sådan process. I det avseendet finns en omfattande erfarenhet och kompetens i Oskarshamns kommun, inte minst från vårt engagemang inom ramen för det svenska programmet för slutförvaring av använt kärnbränsle. Det är önskvärt att kommunen ges möjlighet att redan från början (steg1) följa hur arbetet fortskrider.

Oskarshamns kommun har, genom Nova och Atrinova en mångårig samverkan med KTH, Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning, och med kärnkraftsindustrin i kommunen, OKG, SKB och Uniper. Samverkan har och kommer framöver att starkt bidra till den industriella utveckling i Oskarshamnsregionen.

Oskarshamns kommun är således, i egenskap av planerad värdkommun för en forskningsreaktor, beredd att på ett konstruktivt sätt stödja och aktivt följa den planerade forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i det aktuella forskningsprojektet.

– Vi är otroligt glada över att vår forskning, som riktar sig mot att få bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn, har fått så stort stöd av SSF. Vi tycker att det ska bli mycket spännande att få starta det här forskningsprojektet tillsammans med våra engagerade partners. Det här är alltså ett första steg, där vi ska bygga upp testanläggningar på KTH, Uppsala Universitet och Luleå Tekniska Universitet som kommer möjliggöra de studier som är avgörande för att till slut kunna bygga en forsknings- och demonstrationsreaktor av fjärde generationen, vilket är det enskilt största kärntekniska projektet i Sverige på mycket lång tid. Oskarshamn kommun är en mycket viktig samarbetspartner för oss liksom företagen som stödjer projektet. Vi ser alla fram emot att komma igång, säger Pär Olsson, professor, Kärnenergiteknik, KTH

– Beslutet om forskningsanslaget är oerhört glädjande, och det betyder så mycket för svensk kärnkraft och för Oskarshamns kommun. Det pågår mycket forskning och utveckling inom kärnkraft i det globala perspektivet, och med det här beskedet är Sverige med i matchen. Det svenska kärnkraftsprogrammet från 70-talet startades i stort sett helt med svensk kompetens, så vi har en lång tradition av innovation och utveckling inom kärnkraft som vi nu kan bära vidare, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

– Mycket glädjande besked att KTH får rejäla resurser för att kunna arbeta med kärnteknisk utveckling som i förlängningen bidrar kraftfullt till industriell utveckling här i Oskarshamnsregionen. Samarbetet mellan akademin, den kärntekniska industrin och kommunen är en av nycklarna för en stark utveckling, säger Ingela Ottosson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Oskarshamn.

Här skriver KTH med anledning av nyheten>>

Här kan du lyssna till P4-Kalmars Radiointervju med Pär Olsson, professor, Kärnenergiteknik, KTH. Intervjun sändes den 8 juni.

Här kan du lyssna till en radiointervju i P4-Kalmar med Novas rektor, Bengt Karlsson Moberg. Intervjun sändes den 9 juni.>>