Examen på Nova

I dag, den 28 maj, har vi firat ett 80-tal studerande. Vi har, med hjälp av distansverktyg, genomfört en gemensam högtidsstund med tal av Novas rektor Bengt Karlsson Moberg och kommunstyrelsens förste vice ordförande Ingela Ottosson samt musik från Oscarsgymnasiets estetiska program (Emmie Persson, Ellen Hansson och Jonah Ekwall). Efter en gemensam inledning delades examensdeltagarna upp i virtuella grupprum och fortsatte examensfirandet klassvis. Det är inte mindre än fem olika yrkesgrupper som kan glädjas åt sin examen idag (se utbildningarna nedan).

Yrkeshögskoleutbildningen ”Specialistundersköterska – äldre”
Även i år kan ett drygt 20-tal undersköterskor titulera sig ”Specialistundersköterska – äldre”. Utbildningen är en vidareutbildning för undersköterskor som arbetar med äldre, och har pågått i fyra terminer på halvfart. De studerande har jobbat parallellt med studierna. Nova har försett omsorgen med ca 190 examinerade specialistundersköterskor med inriktning äldre under de senaste åren.

Yrkeshögskoleutbildningen ”Stödpedagog inom funktionshinderområdet”
För andra gången examineras en grupp Stödpedagoger i Oskarshamn. Utbildningen har genomförts i samarbete med Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo. Utbildningsplatserna har fördelats på två studiegrupper i Oskarshamn respektive Värnamo.

Sjuksköterskor examineras
Vi firar dem som läst sjuksköterskeprogrammet och som nu, efter tre års studier, avslutar sin utbildning vid Nova. Sjuksköterskeutbildningen är ett högskoleprogram som ges i Oskarshamn av Linnéuniversitetet i samarbete med Landstinget och Nova. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor ser ljus ut. Flertalet av studenterna har redan fått en anställning och kommer att påbörja sina tjänster inom kort.

Yrkeshögskoleutbildningen Drifttekniker/Processoperatör
Nova startade sin första driftteknikerutbildning 2006 och har sedan dess försett regionen med kompetenta drifttekniker. Utbildningen har genomgått en rad olika förändringar under årens lopp för att anpassas till företagens föränderliga värld. De som läst utbildningen har i väldigt hög grad fått anställning redan i samband med examen.

Yrkeshögskoleutbildningen VVS-ingenjör
Det är första gången vi firar examen för färdiga VVS-ingenjörer. Utbildningen, som är tvåårig, genomförs i samarbete med Campus Nyköping.

– Det är med stor glädje vi bidrar till kompetensförsörjningen genom att examinera ett antal efterfrågade välutbildade personer till en väntande arbetsmarknad, säger Bengt Karlsson Moberg Rektor vid Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling