Vinnare SkogsElmia Innovation Award 2019

Atrinova säger stort grattis till Tracy of Sweden som har belönats med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019. Tracy of Sweden är ett av Atrinova inkubatorföretag.


Foto: Katharina Hultgren Atrinova Affärsutveckling AB och Johnny Edvardsson Tracy of Sweden

För guldmedalj gäller att produkten är en nyhet och tekniken principiellt ny. Kriterierna som juryn gör bedömningen utifrån är nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktens kvalitet och ekonomi/produktivitet.

Vad är SkogsElmia Innovation Award?

SkogsElmia Innovation Award är en utmärkelse vars syfte är att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket. Juryn består av branschexperter som i en första bedömning granskar nyhetsvärdet.

GULD
Tracy of Sweden AB Tracy Man

Juryns motivering:
En metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera. Genom algoritmer kan sekundsnabb matchning göras. Tekniken möjliggör ursprungsmärkning och spårbarhet av varje trädindivid vid manuell avverkning, från stubben till slutkund. Belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

Priset delades ut på SkogsElmia 6 juni.

Tracy of Sweden – omvälvade för skogsindustrin>>

Här kan du läsa mer om Tracy of Sweden>>

Här kan du läsa mer om Atrinova Affärsutveckling AB>>

Här kan du läsa mer om alla vinnarna 2019>>