Värdegrundsarbete, start 2/12 samt 11/1

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Värdegrundsarbete för medarbetare i industriföretag i Kalmar län.

Syftet med utbildningen är att genom delaktighet och engagemang frisätta potential och inneboende kraft hos medarbetare.

Beskrivning

Utbildningen  är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildningen ska hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö, tillväxt och lönsamhet, med utgångspunkt i det som redan fungerar bra. Målet är att öka arbetsglädje, resultat och effektivitet i företaget genom att använda potentialen hos varje medarbetare.

Utbildningen bygger på arbete med en medarbetargrupp från samma företag på minst 10 personer.

Utbildare är Ulrika Olsson – BeGrit.

 

Innehåll

  • Bättre samarbete, lära känna varandra ännu bättre.
  • Ökad förmåga att kommunicera med andra som är olika mig själv.
  • Ökad förmåga att kommunicera rakt och tydligt.
  • Verktyg för att kunna agera på ett önskvärt sätt utifrån företagets värdegrund.
  • Ökad kunskap om gruppers utveckling och hur varje medarbetare kan bidra och påverka.

 

Utbildningen använder profil från Everything DiSC. Som ska leda medarbetare till ökad självinsikt, och förståelse för varandra.

 Inga förkunskaper krävs.

 

Datum och plats

2 december, klockan 8.00-16.30

16 december, klockan 8.00-16.30

Vid flera anmälda företag till samma kurs fördelas anmälda över tillgängliga kurstillfällen.

Plats enligt överenskommelse med aktuella anmälda företag.

Eller

11 januari , klockan 8.00-16.30

15 februari, klockan 8.00-16.30

Vid flera anmälda företag till samma kurs fördelas anmälda över tillgängliga kurstillfällen.

Plats enligt överenskommelse med aktuella anmälda företag.

 

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen.

Anmälan till kursen som startar den 2 december  gör du här senast den 25 november.

Anmälan till kursen som startar den 11 januari gör du här senast den 4 januari.

Information om hur du ansluter till utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.