Värdeflödesanalys, start 11/1

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Värdeflödesanalys.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som vill utveckla kunskaper inom värdeflödesanalys.

Utbildningen är en digital, lärarledd utbildning som genomförs under tre halvdagar och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildare är Ronny Brandqvist – QDC Förbättringskonsult AB

 

Innehåll

Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys

Uppbyggnad av värdeflödeskarta

Definition och analys av nuvarande tillstånd genom värdekarta som beskriver material och informationsflöden

De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida lägeskarta

Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Praktiska övningar som görs på den egna arbetsplatsen för att integrera lärandet. Så kallat ”verkliga fall” att arbeta med, detta görs mellan den 8:e och 22:e oktober.

Grundläggande kunskaper från industrin krävs.

 

Datum och plats

11 januari, klockan 8.00-12.00 – digitalt

14 januari klockan 8.00-12.00 – digitalt

18 och 24 januari klockan 8.00-16.00 – digitalt coachningsfönster där deltagarna bokar möten med kursledare för individuell/gruppcoachning

28 januari klockan 8.00-12.00 – digitalt

 

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen

Anmälan till kursen den 11 januari gör du här senast den 4 januari 2022.

 

 

Information om hur du ansluter till den digitala utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.