Validering Industriteknik bas

Välkommen att anmäla dig till Validering Industriteknik bas.

Valideringen vänder sig till företag som vill validera sina medarbetare.

Valideringen sker på plats på plats på ditt företag och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Testledare är YrkesAkademin

 

Innehåll

Branschvalidering kan vara ett verktyg som underlättar kompetenskartläggning, kompetensanalys, rekrytering och så vidare.  Branschvalidering görs gentemot branschens fastställda och erkända krav på kompetens för vissa arbetsuppgifter eller för en yrkesroll. Branschvalideringen planeras och genomförs av testledare för ackrediterat testcenter. Kvalifikation att validera gentemot kan vara BAS-koncept eller branschspecifik validering.

BAS-konceptet består av validering gentemot kompetenskrav som är generella och gemensamma oavsett bransch. Det ägs, förvaltas och utvecklas gemensamt genom det samverkansavtal som tecknats mellan de organisationer som ingår. Innehållet i BAS-valideringarna ger en samlad beskrivning av kritiska kompetensområden, nedbrutna i konkreta läranderesultat kopplade till Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Underlagen är legitimerade av industrin då de är framtagna tillsammans med erkända referensföretag från industrins olika branscher.

Branschvalidering ska utföras av behörig testledare med erfarenhet från validering av yrkesverksamma.

 

Datum och plats

 

 

Anmälan är nu stängd, nytt datum kommer inom kort.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

 

Information om hur du ansluter till den digitala utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.