Python-programmering, start 1/2, 19/4

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Python – grund.

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i scriptspråket Python med särskilt fokus på hur Python kan användas som verktyg för att bearbeta, analysera och visualisera data.

Utbildningen är en digital, lärarledd utbildning som genomförs under sex halvdagar och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildare är Peter Björkholm – Mölk

 

Innehåll

(halvdagarsupplägg)

Dag 1 Uppstart, kursintroduktion, Pythontolken och instruktioner

Dag 2 Python grund fortsättning

Dag 3 Objektorienterad Python

Dag 4 Datastrukturer

Dag 5 Statistik • Grundläggande statistik-begrepp

Dag 6 Machine learning & Deep learning

Inga förkunskaper krävs, men tidigare erfarenhet av någon typ av programmering, samt god datorvana rekommenderas för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet på ett bra sätt.

 

Datum och plats

1 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

3 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

8 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

10 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

15 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

17 februari klockan 8.30-12.00 – digitalt

Eller

19 april klockan 8.30-12.00 – digitalt

21 april klockan 8.30-12.00 – digitalt

26 april klockan 8.30-12.00 – digitalt

28 april klockan 8.30-12.00 – digitalt

3 maj klockan 8.30-12.00 – digitalt

5 maj klockan 8.30-12.00 – digitalt

 

Anmälan till kursen som startar den 1 februari 2022 gör du här senast den 25 januari 2022.

Anmälan till kursen som startar den 19 april 2022 gör du här senast den 12 april 2022.

 

Information om hur du ansluter till den digitala utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.