Ledarskap, start 12/1, 2/2, 2/3 och 5/4

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Ledarskap.

Utbildningen ska ge kunskaper, insikter och verktyg för att utvecklas i och praktiskt arbeta med självkännedom och tillit, nödvändiga ledarverktyg såsom att coacha, delegera, ge och ta feedback, sätta tydliga mål samt använda beteenden som bygger förtroende och får saker att hända.

Beskrivning

Utbildningen är en digital, lärarledd utbildning som genomförs under två heldagar  och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildare är Bengt Kallenberg – Kallenberg Coaching och Kommunikation.

Innehåll

  • Olika perspektiv på ledarskap – Vad handlar ledarskap egentligen om? Vad skiljer ett traditionellt ledarskap från ett coachande? Olika ledarroller att kunna bemästra.
  • Olika ledarstilar – olika styrkor – olika fallgropar – vilken är din stil? Genomgång beteenden som bygger förtroende, beteenden att se upp med. Egna ledstjärnor. Sätta tydliga mål som fungerar och motiverar.
  • Effektiv delegering och uppföljning – Delegering som strategi.
  • Det coachande ledarskapet – hörnstenar och framgångsfaktorer, träna coachande samtal samt ge och få återkoppling
  • Att ta hand om stress, balans och prioritering

Datum och plats

12 januari klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

13 januari klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

eller

2 februari klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

3 februari klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

Eller

2 mars klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

9 mars klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

Eller

5 april klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

6 april klockan 9.00 – 16.00 – digitalt

 

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen.

Anmälan till kursen som startar den 12 januari 2022 gör du här senast den 5 januari 2022.

Anmälan till kursen som startar den 2 februari 2022 gör du här senast den 26 januari 2022.

Anmälan till kursen som startar den 2 mars 2022 gör du här senast den 23 februari 2022.

Anmälan till kursen som startar den 5 april 2022 gör du här senast den 29 mars 2022.

Information om hur du ansluter till den digitala utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.