LEAN – grund, start 1/2

Välkommen att anmäla dig till utbildningen LEAN – grund.

LEAN har blivit ett samlingsbegrepp för förbättringsarbete och är tillämpbart i alla typer av verksamheter, mycket handlar om att på ett hållbart sätt ta vara på resurser i form av både maskiner, material och människor.

Beskrivning

Utbildningen  är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Att bygga upp en grundläggande förståelse för LEAN via LEAN-spelet, teori, övningar, exempel och reflektioner.

Utbildare är Ronny Brandqvist – QDC Förbättringskonsult AB

 

Innehåll

 • Kundfokus
 • Värdeskapande tid
 • Värdeflödesanalyser
 • Ledtider
 • Just In Time
 • SMED
 • Flödesvarianter
 • FIFO
 • Kan-Ban
 • Kaizen
 • Standardisering
 • 5S
 • Balansering
 • Medskapande medarbetare
 • Stöttande ledning

 Inga förkunskaper krävs.

 

Datum och plats

26 oktober, heldag

27 oktober, heldag

28 oktober, heldag

Plats enligt överenskommelse med aktuella anmälda företag.

Eller

1 februari, heldag

2 februari, heldag

3 februari, helgdag

Plats enligt överenskommelse med aktuella anmälda företag.

 

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen.

Anmälan till kursen som startar den 1 februari gör du här senast den 26 januari 2022.

Information om hur du ansluter till utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.