Internrevision ISO 9001/14001, start 1/12, 20/1, 3/2, 17/3

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Internrevision ISO 9001/14001

Utbildningen vänder sig till medarbetare som vill få grundläggande kunskaper inom internrevision ISO 9001/14001.

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha deltagit på utbildning inom ISO 9001/14001, alternativt skaffat sig viss kännedom om dessa certifieringssystem på annat sätt.

Beskrivning

Utbildningen är en online-baserad och lärarledd utbildning  och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildare är Stefan Heidmark – Qbase AB

 

Innehåll

  • Nyttan med ledningssystem och deras centrala funktion i verksamhetsutveckling
  • Internrevisorns roll i kvalitetsledningen
  • Nyheter gällande ISO 9001/14001-standarder
  • Krav på internrevisor/kompetenskrav, egenskaper
  • Principer för revision
  • Revisionsprocessen – förberedelser, bedömningsmetoder, genomförande, avslutning och uppföljning
  • Rutin för internrevision
  • Praktiska gruppövningar

 

Datum och plats

1 december, klockan 8.30-12.00

7 december, klockan 8.30-12.00

Eller

20 januari, klockan 8.30 – 12.00

27 januari, klockan 8.30 – 12.00

Eller

3 februari, klockan 8.30 – 12.00

10 februari, klockan 8.30 – 12.00

Eller

17 mars, klockan 8.30 – 12.00

24 mars, klockan 8.30 – 12.00

Eller

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen

Anmälan till kursen den 1 december gör du här senast den 24 november 2021.

Anmälan till kursen den 20 januari gör du här senast den 13 januari 2022.

Anmälan till kursen den 3 februari gör du här senast den 27 januari 2022.

Anmälan till kursen den 17 mars gör du här senast den 10 mars 2022.

 

Information om hur du ansluter till utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.