Automation för industrin, start 17/1

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Automation  för industrin i Kalmar län.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som vill utveckla sina kunskaper för att skapa och felsöka i PLC-program med hjälp av
utvecklingsverktyg samt hantera programmeringsspråk enligt standard IEC 61131-3.

Målet med kursen är:

 • Kunna programmera PLC-system för enklare styrning enligt IEC 61131-3
 • Programmera operatörspaneler innehållande objekt för aktiveringar och indikeringar.
 • Övervaka och felsöka i PLC utrustning med utvecklingsverktyg.
 • Kunskap om uppbyggnaden av industriell automation samt tillhörande begrepp
 • Kännedom om utveckling/forskning inom området industriautomation

Beskrivning

Utbildningen är en online-baserad och lärarledd utbildning som genomförs under en heldag och fyra halvdagar och är en del av ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Utbildare är Magnus Thunberg och Thomas Norström– ETEC TeknikutbildningAB.

 

Innehåll

 •  Programmeringsspråk enligt programmeringsstandarden IEC 61131-3• Diskussion/genomgång för metodval i industriell kontext – fokus på automationssystem
  och ingående komponenter
 • Aktuellt inom forskning- och utvecklingsarbete inom industriautomation
 • Programmerbara styrsystem (PLC)
 • Programmeringsspråk
 • Uppbyggnad
 • HMI
 • Kommunikation med överordnat system
 • Utvecklingshjälpmedel för att skapa och felsöka PLC-program

Datum och plats

17 januari, klockan 8.30-16.00

27 januari klockan 8.30-12.00

28 januari klockan 8.30-12.00

3 februari klockan 8.30-12.00

4 februari klockan 8.30-12.00

 

Anmäl dig redan idag, då det är begränsat antal platser till utbildningen

Anmälan till kursen den 17 januari gör du här senast den 10 januari 2022.

 

Information om hur du ansluter till utbildningen får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan utbildningen startar.