Digitalisering inom tillverkningsindustrin

Hösten 2021 startar vi upp nästa omgång av utbildningen Digitalisering inom tillverkningsindustrin. Det är en ny kortare Yrkeshögskoleutbildning som Nova tagit fram efter önskemål från industrin. Utbildningen beviljades av Myndigheten för Yrkeshögskolan under våren. Den vänder sig till dem som arbetar inom tillverkningsindustrin och vill få en övergripande förståelse för olika begrepp och tekniker inom digitalisering.

Är du en av dem som arbetar du inom tillverkningsindustrin och vill få en övergripande förståelse för olika begrepp och tekniker inom digitalisering? Då är denna korta utbildning på 20 yrkeshögskolepoäng, som du läser på halvfart under totalt 9 veckor, en utbildning för dig!

Utvecklingen av nya framväxande teknologier som robotisering, artificiell intelligens och internet of things är en pågående process, som förändrar villkoren för svensk industri. Idag anses digitalisering som en förutsättning för industrins konkurrenskraft.

Sydöstra Småland är en stark industriregion där arbetslivet ser ett stort behov av kompetensutveckling inom digitalisering. En röd tråd i hela utbildningen är hur den nya tekniken kan användas inom tillverkningsindustrin och hur den införlivas i förbättringsarbetet.

Utbildningen omfattar följande kursområden:
1. Artificial Intelligence (AI)
2. Internet of things (IoT)
3. Big Data
4. Maskininlärning

Här hittar du mer information om utbildningen samt länk till ansökan>>