Lärorik praktik

Idag kan man i Oskarshamns-Tidningen och i Nyheterna läsa om de fem av våra blivande tandsköterskor som nyligen gjort två veckors praktik i Irland. Praktiken upplevdes som mycket lärorik och gav bland annat insikter om skillnader i tandvård mellan olika länder.