Besked från YH-myndigheten!

Idag kom beskeden från den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan.
När ansökningarna skickades in till Myndigheten för yrkeshögskolan under våren 2019 var Nova med som huvudman eller samarbetspartner i flera ansökningar. Precis som tidigare har det även i år varit mycket hård konkurrens om statsbidragen. Det är med stor glädje vi konstaterar att inte mindre än tre av våra ansökningar beviljats. De beviljade utbildningarna ger regionen kompetensförsörjning både inom näringsliv och offentlig sektor.

Vi firar att…
…vi har fått ytterligare tre utbildningsomgångar till våra utbildningar ”Produktionsteknik” och ”Stödpedagog”. Vi kommer även, i samarbete med Campus Nyköping, kunna erbjuda fler utbildningsomgångar med Oskarshamn som studieort för utbildningen VVS-ingenjör!

Stort utbildningsutbud
Under hösten 2020 och våren 2021 erbjuder vi möjlighet att läsa följande programutbildningar:
Drifttekniker/Processoperatör, Sjuksköterska, Förskollärare, VVS-ingenjör, Specialistundersköterska – äldre, Stödpedagog, Tandsköterska och Produktionstekniker hos oss.

Utöver programutbildningar erbjuds även fristående kurser från högskolor och universitet, enstaka kurser inom våra YH-utbildningar samt flera skräddarsydda utbildningar.
Du hittar hela vårt utbildningsutbud här>>

Under våren kommer nya beslut att fattas ang. vilka ansökningar som ska skickas in till nästa ansökningsomgång hos YH-myndigheten.
Idag firar vi!

Bakre raden: Bengt Karlsson Moberg, rektor Nova; Alexandra Flöner Tegnemo, strateg Nova; Eva Nordlander, utbildningshandläggare Nova
Främre raden: Linnéa Nyquist, utbildningshandläggare Nova; Anna Rockström, koordinator Nova; Christine Ström, kommunikationskoordinator Nova och Ingela Ottosson, förste vice ordförande kommunstyrelsen