Baskunskaper för nya affärsänglar!

Nätverket Investerare Sydost bjuder in till en miniutbildning med Jeanette Andersson från Minc om grunderna i att investera i startups, speciellt riktad till dig som är ny investerare och gärna kvinna.

Måndag 4 mars – anmälan
Klockan 17.00 – 20.00 i Växjö

Tisdag 5 mars – anmälan

Klockan 08.00 – 11.00 i Kalmar

Kvinnor som affärsänglar är viktiga!
Det är genom nya företag som Sverige får ett mer differentierat näringsliv och säkrar sin välfärd. Kvinnor behöver vara med och påverka vilka som blir framtidens företag.

Affärsänglar
• möjliggör för startups att etablera sig och expandera.
• tilllför inte bara kapital, utan även kompetens och kontaktnät.
• påverkar vilka som får möjlighet att bli framtidens företag och vilken teknik som kommer bli rådande i framtiden.

Du får baskunskap om:
• Vad är riskkapital och varför behövs det?
• Hur hittar du möjliga investeringar?
• Hur utvärderar du ett företag för investering?
• Hur kan du bedöma bolagets värde?
• Hur hanterar du dina investering över tid?
• Vad innebär en exit?
• Hur tar du fram din investeringsstrategi?
• Hur kommer du igång?

Antalet platser är begränsat så se till att säkra din plats så fort som möjligt!

Det bjuds på enklare förtäring. Meddela eventuella allergier eller specialkost vid din anmälan.

Sista dagen för anmälan är den 25 februari kl. 17.00

I nätverket ingår Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB.