Avtal tecknas med Linköpings universitet


Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, Andreas Erlandsson Kommunstyrelsens ordförande och Rolf Persson kommundirektör i Oskarshamns kommun signerade ett intentionsavtal mellan Oskarshamns kommun och Linköpings universitet. Själva händelsen ägde rum på hos oss på Nova och syftet med avtalet är att fördjupa och stärka den samverkan som redan idag finns mellan Linköpings universitet och Nova samt skapa långsiktiga framåtsyftande projekt inom områdena forskning, utbildning & innovation. På sikt ska överenskommelsen leda till ökad kompetens och stärka industrins konkurrenskraft i regionen.
– Oskarshamn är en mycket stark industrikommun som fungerar som en motor för hela Kalmar län. För att vi ska fortsätta vara det är det viktigt att industrin klarar av att rekrytera kompetent personal. Mot den bakgrunden är avtalet som vi nu har träffat mycket betydelsefullt, sa Andreas Erlandsson vid pressträffen. Bengt Karlsson, rektor på Nova kommenterade avtalet så här:
– Vi har bestämt oss för att köra ihop. Som jag ser det kommer det här att leda till nya arbetstillfällen och bli bra inte bara för Oskarshamn, utan även för regionen och nationen.