Att förebygga och hantera ohälsa

Sjukskrivningar på grund av stress har ökat kraftigt de senaste åren och till skillnad från tidigare toppar drabbas nu unga personer i större utsträckning. Oskarsahmns kommun vill vända trenden för sina anställda och har i samarbete med Nova och docent Kent-Inge Perseius arbetat fram en kurs där kärnan ligger i att dela erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Kursen har ingen fast kursplan utan bygger på de frågeställningar som är angelägna för deltagarna.


Christine Ström, kommunikationskoordinator på Nova, Kent-Inge Perseius, docent i hälsovetenskap samt HR-generalisterna Robin Nilsson, Therese Roos och Mia Berkeskär.

Här hittar du en artikel om utbildningen som Oskarshamns-Tidningen publicerade på barometern.se 2019-12-14>>

Här hittar du tidigare artiklar om utbildningen>>