Gör din idé till verklighet

Hos oss är du och din idé viktigast!

Möjligheterna hos Atrinova är många och vi anpassar processen utifrån just din situation. Processen från idé till företag skapas tillsammans med dig utifrån de resurser och behov som finns. Står du för idén, modet, viljan och kraften så har vi verktygen för att du ska kunna lyckas med din affärsidé.

Vårt erbjudande:

Inspire & Educate

Kunskap och råd vid utveckling av nya idéer, start av nya företag, utveckling av innovationer.

Evaluate & Startup

Verifiering av idé/projektägare, affärsutvecklingsstöd för snabbare utveckling av innovativa idéer.

Incubate & Accelerate

Affärsutveckling genom intern affärsutvecklare och extern expertkompetens.

Connect & Finance

Förmedling av expertkompetens, mentorer och till investeringskapital och bidrag/stöd.

Test & Demonstration

Stöd för test och demonstration av nya innovativa lösningar i en marknadsnära miljö.

Collaborate & Coordinate

Projektkoordinering, stöd för att hitta samarbeten/ aktörskonstellationer.