Atrinova välkomnar Uniper som ny partner!

Uniper går nu in som partner i Atrinovas ägarförening Trinova
Ägarföreningen bakom Atrinova Affärsutveckling utökas med ytterligare ett medlemsföretag i
form av energibolaget Uniper.

Förening finns för att driva olika utvecklingsfrågor i regionen för
ett bredare och starkare näringsliv. Föreningen har en styrelse bestående av ledningarna flera
stora företag, kommuner och akademiska aktörer som partners.

– Som en stor arbetsgivare i Oskarshamns kommun är det angeläget för OKG och Uniper, att vi är
aktiva i det regionala utvecklingsarbetet. Genom Atrinova har vi fått en utmärkt plattform för
samverkan med både kommun och näringsliv, säger Magnus Arbell, affärschef kärnkraft Uniper
Sverige, och styrelsemedlem i Trinova.

– Som ordförande i Trinova är jag jätteglad att vi nu har Uniper med i vår förening. Energiområdet
är mitt i en historisk omvandling mot en fossilfri framtid där Uniper kommer att kunna utgöra en
stark kraft för innovation och regional utveckling säger Jöns Wahlström, VD Oskarshamn Energi.

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och har verksamhet i mer
än 40 länder. I Sverige är det 990 medarbetare i ett trettiotal bolag däribland kärnkraftverket OKG i
Oskarshamn.

– Vi välkomnar verkligen Uniper som medlem i ägarföreningen Trinova där vi tillsammans krokar
arm för att gemensamt stötta både det befintliga och det nya näringslivet i regionen, säger Katharina
Hultgren, verksamhetsledare Affärsutveckling.

Vi har redan idag ett gott samarbete med Uniper på
flera områden bl a kring utvecklingen av vätgasproduktion.

Styrelsen i föreningen utgörs av följande personer:

 • Jöns Wahlström (Oskarshamn Energi AB) ordf.
 • Bengt Karlsson (Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling), vice ordf.
 • Peter Magnusson (Platschef, Scania)
 • Jenny Wirandi (OKG AB)
 • Magnus Arbell (Uniper)
 • Pär Grahm (SKB AB)
 • Stefan Svensson (Elajo)
 • Maria Swartz (Linköpings Universitet)
 • Kalle Östergren (Arbetsförmedlingen)2
 • Joakim Malmdal (representant för fem sparbanker i regionen: Högsby Sparbank, Häradssparbanken, Lönneberga Tuna Vena Sparbank, Virserums Sparbank, Ålems Sparbank)
 • Michael Leijonhud (Hultsfred kommun)
 • Anders Johansson (Högsby kommun)
 • Rolf Persson (Oskarshamns kommun)
 • Thomas Svensson (Mönsterås Utvecklings AB)

Adjungerad i styrelsen: Landshövdingen (Länsstyrelsen Kalmar län
Atrinova är medlem i branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är Sveriges nationella
förening för inkubatorer och scienceparks.

Magnus Arbell (Uniper) , Jöns Wahlström (Oskarshamn Energi AB) ordf. Trinova, Katharina Hultgren, Atrinova Affärsutveckling AB