Arbetsmarknaden ser ljus ut för blivande tandsköterskor!

Den 1 december var det åter dags för en högtidlig examensceremoni då sammanlagt 22 tandsköterskestuderande, med varierande hemorter, avslutade sin utbildning hos oss. Efter totalt 65 veckors utbildning hade flertalet av de studerande redan fått en anställning inom yrket!

Yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska har funnits på Nova under flera år och totalt har 168 tandsköterskor examinerats. De studerande har träffats hos oss varannan vecka för föreläsningar, prov och metodövningar. Dessemellan har de arbetat självständigt med hjälp av studiehandledningar och internetbaserad kommunikation. Omständigheterna runt pandemin har gjort att de digitala inslagen i utbildningen blivit fler. Ett bra samarbete med tandvårdsbranschen har gjort det möjligt för de studerande att genomföra sina avslutande praktikperioder under hösten och examensceremonin genomfördes enligt plan, fast i digital form.

Efterfrågan på tandsköterskor i landet är stor, vilket gör utbildningen populär. I januari 2021 välkomnar vi en ny tandsköterskeklass.

– Det är med stor glädje vi bidrar till kompetensförsörjningen genom att examinera ett antal efterfrågade välutbildade personer till en väntande arbetsmarknad. Digital examenshögtidlighet hör inte till vanligheterna men passar perfekt i ett sammanhang där utbildningarna fått anpassats digitalt till rådande läge”, säger Bengt Karlsson Moberg, Rektor vid Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Här nedan kan du lyssna till ett reportage som P4 Kalmar gjort med Maria Rehn Hallberg, en av de nyutexaminerade tandsköterskorna: