Ansök nu till årets SKAPA-PRIS!

Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.

Det finns tre olika pris att ansöka till, SKAPA-talang, SKAPA-priset och SKAPA-förebild.

Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 

Du hittar mer information och hur du ansöker här.