Finansieringstips – Almis Brygglån

Små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov som uppstått som en följd av coronavirusets spridning kan söka Almis Brygglån. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

läs mer om Brygglånet här.