Avtal

Målet för samverkan är att skapa värden för den egna verksamheten som inte kunnat åstadkommas utan denna samverkan. Som ett resultat skapas värden för andra universitet, företag, myndigheter, andra kommuner och omgivande region.