En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö.

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är Oskarshamns kommuns strategiska utvecklingsverktyg. Vårt uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.

Nova är en samarbetsplattform som arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten.

Nova ansvarar för frågor där akademin kan användas som utvecklingsverktyg för näringsliv och offentlig verksamhet.