Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för studerande och samarbets­partners

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling (Nova) ska vara en trygg plats där alla trivs och känner sig respekterade. Verksamhetens arbete ska präglas av öppenhet, tillit och meningsfullhet.

Novas senaste uppdaterade likabehandlingsplan finns att hämta här