Välkommen till Kompetenslyft Kalmar län!

Genom Kompetenslyft Kalmar län erbjuds anställda i industrin och dess underleverantörer kostnadsfri utbildning och kompetensutveckling så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter Covid-19.

Projektet är nu igång och tillsammans med 109 företag som har anslutit sig till projektet identifierar vi löpande vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i respektive företag.

Vill du som företag delta i projektet?
Maila till projektledare Henrik Jardbring eller ring tel: 0491-76 42 92, för mer information.

Projektet är ett ESF-projekt och omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik, IUC Kalmar län och med stöd av Region Kalmar län.

Läs mer om projektet här.

 

 

 

 

 

.

.