Kompetenscentrum inom materialvetenskap

FunMat II är ett kompetenscentrum inom materialvetenskap vid Linköpings universitet. Oskarshamns kommun är partner i kompetenscentrat och deltar via Nova och Oscarsgymnasiet i ett projekt inom kompetenscentret med syfte att hitta verktyg och metoder för att öka antalet gymnasiestudenter som läser vidare på universitetet inom natur- och teknikvetenskap. Från Oskarshamn deltar även SAFT som en industripartner i FunMat II.

Karriärdagen anordnas inom ramen för FunMat-II den 13 november 2018 på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn>>

Här hittar du mer information om FuNMat-II>>