Samarbete med Linköpings universitet

Oskarshamns kommun samarbetar med Linköpings universitet inom områdena forskning, utbildning och innovation.

Industriella forsknings- och utvecklingsprojekt
Genom Oskarshamns kommuns samarbete med Linköpings universitet erbjuds företagen i Oskarshamn och våra samarbetskommuner (Mönsterås, Högsby och Hultsfred) möjligheter att nyttja kompetens och utrustning vid Linköpings universitet. Ex på samarbetsprojekt är inom logistik och materialanalyser.

Utbildningsinsatser för näringslivet
Nova tillsammans med Linköpings universitet planerar att genomföra utbildningar och kurser utifrån näringslivets behov.