Karriärdagen

Varje år genomför Oscarsgymnasiet, Nova och Linköpings Universitet en gemensam aktivitet på Oscarsgymnasiet, Karriärdagen. Arrangemanget sker inom ramen för FunMat-II, ett kompetenscenter för materialvetenskap vid Linköpings universitet. Inom FunMat-II finns förutom forskning inom materialvetenskap även delprojekt inom utbildning och kompetensutveckling.

Syfte med projektet
Att uppmuntra studenter vid gymnasiet att välja högre studier inom naturvetenskap och teknik efter gymnasiet. Detta görs genom att erbjuda aktiviter för både studenter och lärare som möjlighet till gymnasieprojekt på LiU, studiebesök, studieinformation, karriärdagen, vidareutbildning för lärare och inspirationsdagar (Populärvetenskapliga veckan, Vetenskapsdagen).

Målgrupp för Karriärdagen
Gymnasiestudenter åk 2 och åk 3 inom naturvetenskap, teknik, samhälle, estet, el- och energiprogrammet samt industriprogrammet. Karriärdagen vänder sig också till tidigare studenter vid Oscarsgymnasiet och andra som är nyfikna på universitetstudier.

Du hittar mer information om forskningsprojektet FunMat II här>>

Karriärdag 2019>>

Karriärdag 2018>>