Kärnbränslecykeln

I Oskarshamn finns stora delar av kärnbränslecykeln representerad: Kärnkraftverket OKG, Clab som är mellanlagret för använt kärnbränsle, Äspölaboratoriet för forskning kring slutförvar av använt kärnbränsle, Kapsellaboratoriet för utveckling av tekniken för inkapslingen samt Oskarshamns kommuns insatser för lokal kompetensuppbyggnad och dialog inom LKO-projektet. All denna kompetens som finns samlad i Oskarshamn tilldrar sig ett stort internationellt intresse och resulterar i många internationella besök från bl a Polen och Baltikum, Kina och USA.

Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn>>

Här kan du läsa mer om kursen ”Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle”>>