Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners.

En viktig del i arbetet är de akademiska samarbetena samt de avtal vi skrivit med flera stora universitet och tekniska högskolor. Här kopplar vi ihop näringsliv och offentlighet med akademin för att åstadkomma utveckling i form av t.ex. industriprojekt, kompetensutveckling och digitalisering i regionen. Här kan du läsa mer om våra avtal och samarbeten>>

För att stötta arbetet finns Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur som gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut.

Vi har många besök, arrangerar workshops och konferenser som lockar deltagare både nationellt och internationellt.


Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson har varit på besök