Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners.

En viktig del i arbetet är de akademiska samarbetena samt de avtal vi skrivit med flera stora universitet och tekniska högskolor.

Här kopplar vi ihop näringsliv och offentlighet med akademin för att åstadkomma utveckling i form av t.ex. industriprojekt, kompetensutveckling och digitalisering i regionen.

Näringsliv och offentlig sektor erbjuds utvecklingsmöjligheter som till exempel

  • Industriella forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Utbildningsinsatser
  • Digitaliseringsprojekt för offentlig sektor
  • Examensarbeten och studentprojekt

Nova kan hjälpa till med att ta kontakt och hitta rätt kompetens inom universitetet.

Kontakta Anna Rockström, 0491- 882 78 eller anna.rockstrom@oskarshamn.se