Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners.

En viktig del i arbetet är de akademiska samarbetena samt de avtal vi skrivit med flera stora universitet och tekniska högskolor. Här kopplar vi ihop näringsliv och offentlighet med akademin för att åstadkomma utveckling i form av t.ex. industriprojekt, kompetensutveckling och digitalisering i regionen. Här kan du läsa mer om våra avtal och samarbeten>>

För att stötta arbetet finns Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur som gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut.