För arbetsgivare

En viktig del av Novas uppdrag är att bidra till kompetensförsörjning i Oskarshamn och i regionen. Det gör vi genom att ta fram utbildningar inom olika områden. Utbildningarna riktar sig till både privat och offentlig verksamhet och har olika omfattning och upplägg, beroende på hur behovet ser ut. Som arbetsgivare finns det flera sätt att få tillgång till nya medarbetare med rätt utbildning, eller att kompetensutveckla befintlig personal.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som finansieras genom statsbidrag. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att fördela bidragen och utöva tillsyn över utbildningarna. Varje yrkeshögskoleutbildning bygger på ett tydligt och dokumenterat behov av kvalificerad yrkeskompetens. Utbildningarna genomförs i samverkan mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet. Som arbetsgivare kan du engagera dig i yrkeshögskolans utbildningar, för att få skräddarsydd kompetens till din verksamhet. Du kan påverka vilka utbildningar som ska finnas genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch. Du kan också engagera dig i ledningsgruppen för en pågående utbildning, och erbjuda studerande att göra sin LIA (Lärande i arbete) på din arbetsplats. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk möjlighet för dig som arbetsgivare att kunna rekrytera medarbetare som har rätt kompetens direkt efter examen! Hör av dig om du vill veta mer, eller har förslag på en utbildning som du tycker vi borde starta. Här hittar du aktuella utbildningar!

Enstaka kurser inom yrkeshögskolan erbjuds när det finns lediga studieplatser i en befintlig utbildning, dessa kallas kurs på tom plat. Kurserna kostar ingenting, och deltagarna följer ordinarie studiegång.  Information om vilka kurser som är aktuella finns här.

Uppdragsutbildningar
Nova hjälper till att specialanpassa utbildningar för både offentlig och privat sektor, vilket ger möjlighet till skräddarsydd kompetensutveckling på nära håll. Eftersom utbildningarna oftast kan genomföras på Nova, slipper medarbetare åka iväg för utbildning, vilket sparar både tid och pengar. Utbildningsinsatserna kan vara längre eller kortare, från 1-2 dagar till flera terminer. Upplägg, innehåll och omfattning anpassas helt efter behov och önskemål. Om högskolepoäng efterfrågas kan vi erbjuda det genom samarbete med lämpligt universitet/högskola.

Med hjälp av vårt kontaktnät och vår långa erfarenhet av att ta fram olika typer av utbildning, kan vi forma utbildningar utifrån specifika behov hos både företag och offentlig verksamhet. Vi eftersträvar alltid hög kvalitet, innehållsmässigt, pedagogiskt och metodiskt. Beroende på vad som efterfrågas söker vi samarbete med lämpligast och bäst tillgängliga kompetens. Större uppdrag upphandlas enligt LOU.