Om Nova

Många av våra utbildningar och kurser har ett distansupplägg där vi använder olika typer av distansteknik och studieplattformar. Exempel på studieplattformar sk. virtuella klassrum är Fronter, MyMoodle och Canvas, vilket ger möjlighet till flexibla studier. Vid föreläsningar, seminarium och grupparbeten använder vi oss också av videokonferens, som vi har fem anläggningar för. Exempel på andra webbbaserade distansverktyg som används i flertalet av våra utbildningar är Zoom.

Zoom är det distansverktyg som används i de Yrkeshögskoleutbildningar som drivs i Novas regi

Zoom för studerande>>

 

Zoom finns tillgängligt för de utbildningar vi ger i samarbete med Jönköping University

Zoom  för studerande i samarbete med JU>>

 

Vill ni grupparbeta via Skype?

Skype är en programvara som gör det möjligt att ringa röst- och videosamtal via datorn kostnadsfritt. Det går också lätt att dela dokument mellan varandra.

Så här installerar du Skype web app:

Så här deltar du i ett Skypemöte:

Så här deltar du i ett Skypemöte via en iPhone:

Visa PowerPoint-bilder via Skype:

Här hittar du en instruktion>>

Visa film eller spela upp ljudklipp via Skype:

Om man vill titta på film eller lyssna till ett ljudklipp tillsammans i ett möte kan man innan mötet skapa en Power Point-bild och infoga filmen/ljudfilen i den och sparar den på sin dator. När man är i Skype-mötet så får den som ska visa sin film, välja ikonen presentera, och sedan välja ”dela Power Point-filer”. Här finns en film om hur man gör>>

Vill du göra en film av din PowerPointpresentation?

Skapa ljudsatt PP-video för publicering via youtube>>