Distansteknik

Många av våra utbildningar och kurser har ett distansupplägg och vi använder olika typer av distansteknik och studieplattformar, vilket ger möjlighet till flexibla studier. Vi använder oss bland annat av av videokonferens, som vi har fem anläggningar för, andra verktyg är Zoom, Skype och BigBlueButton, som är webbaserade verktyg för möten och föreläsningar.

IP-nummer till våra videokonferensanläggningar

Orion IP 217.140.117.4

Sirius IP 217.140.117.2

Capella IP 217.140.117.3

Saturnus IP 217.140.117.6

Jupiter IP 217.140.117.5

Zoom är det distansverktyg som används i de Yrkeshögskoleutbildningar som drivs i Novas regi

Boka zoom via Fronter – för lärare>>
Zoom för studernade>>
Håll ditt Zoom-möte säkert>>

Zoom finns tillgängligt för de utbildningar vi ger i samarbete med Jönköping University

Zoom för lärare>>
Zoom för studerande>>
Håll ditt Zoom-möte säkert>>

Distansundervisning via Skype

Skype är en programvara som gör det möjligt att ringa röst- och videosamtal via datorn kostnadsfritt. Det går också lätt att dela dokument mellan varandra.

Så här installerar du Skype web app:

Så här deltar du i ett Skypemöte:

Så här deltar du i ett Skypemöte via en iPhone:

Visa PowerPoint-bilder via Skype:

Här hittar du en instruktion>>

Visa film eller spela upp ljudklipp via Skype:

Om man vill titta på film eller lyssna till ett ljudklipp tillsammans i ett möte kan man innan mötet skapa en Power Point-bild och infoga filmen/ljudfilen i den och sparar den på sin dator. När man är i Skype-mötet så får den som ska visa sin film, välja ikonen presentera, och sedan välja ”dela Power Point-filer”. Här finns en film om hur man gör>>

Gör film av din PowerPointpresentation

Skapa ljudsatt PP-video för publicering via youtube>>

BigBlueButton finns tillgängligt för de utbildningar vi ger i samarbete med Creando

BigBlueButton, för föreläsare>>
BigBlueButton, för studerande >>

Telefonmöten

Gratis telefonmötestjänst för upp till 6 personer, för kortare avstämningar/gruppdiskussioner när man inte behöver dela dokument:
Medlemmarna i gruppen enas om en 6-siffrig kod. Vid överenskommet klockslag ringer alla gruppmedlemmar tel. 08-5000 5000 och anger den 6-siffriga koden. Ni kopplas då ihop i ett telefonmöte.
(Detta är en gratistjänst. Ibland kan någon bli utslängd ur mötet efter ett tag. Om det sker gör den utslängda personen om proceduren som beskrivs ovan och ansluter därmed till mötet igen.)