Distansteknik

I många av våra utbildningar och kurser använder vi olika former av distansteknik. Vi använder oss dels av videokonferens, som vi har fem anläggningar för, och dels av Zoom som är ett webbaserat verktyg för möten och föreläsningar.

Denna teknik gör det möjligt att genomföra undervisningen på distans. Lärare och studenter sitter på olika orter, och föreläsningar, seminarier, redovisningar och kommunikation sker i realtid med tvåvägskommunikation. Studenterna ser sin lärare och studiekamrater på andra orter på en storbildsskärm.

I våra YH-utbildningar använder de studerande sig av studieplattformen Fronter. Där kan de mellan sina utbildningsträffar kommunicera med sina kurskamrater och läraren, få information, lämna in uppgifter, diskutera med mera.

IP-nummer till våra videokonferensanläggningar

Orion IP 217.140.117.4

Sirius IP 217.140.117.2

Capella IP 217.140.117.3

Saturnus IP 217.140.117.6

Jupiter IP 217.140.117.5