Distansteknik

Många av våra utbildningar och kurser har ett distansupplägg och vi använder olika typer av distansteknik och studieplattformar, vilket ger möjlighet till flexibla studier. Vi använder oss dels av videokonferens, som vi har fem anläggningar för, och dels av Zoom som är ett webbaserat verktyg för möten och föreläsningar.

IP-nummer till våra videokonferensanläggningar

Orion IP 217.140.117.4

Sirius IP 217.140.117.2

Capella IP 217.140.117.3

Saturnus IP 217.140.117.6

Jupiter IP 217.140.117.5