Centrum för ny energiteknik

Centrum för ny energiteknik (CNETO) är en samverkansplattform mellan offentlighet, akademi och näringslivet med syfte att stärka utvecklingen i Oskarshamn för en hållbar och klimatneutral framtid.

CNETO ska
1. Initiera projekt för ny energiteknik – Oskarshamn som ledande för smart energianvändning och klimatomställning
2. Utveckla spetsutbildningar – Oskarshamn som en attraktiv och framsynt arbetsmarknad
3. Stärka ett ekosystem för nyföretagande – Oskarshamn som företags-inkubator i aktiv kontakt med investerare

CNETO är en mötesplats som bryter barriärer och är en stark röst för målinriktad förnyelse.

CNETO marknadsför Oskarshamns infrastrukturer och skapar synergier för deras användning


I Styrgruppen för CNETO ingår:

Peter Värbrand, Linköpings universitet (ordförande)

Henrik Andersson, Oskarshamns kommun

Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling

Ylva Mannervik, Länsstyrelsen Kalmar län

Pär Olsson, KTH

Mattias Severin, Linköpings universitet

Jenny Wirandi, OKG

Jöns Wahlström, Oskarshamns Energi

Björn Mårlid, Saft

Pernilla Zackrisson, Scania

Magnus Arbell, Uniper

Ramon Wyss, KTH (interimistisk föreståndare)


Kontaktpersoner:

Ramon A Wyss, PhD, Prof emeritus, KTH

wyss@kth.se

Anna Rockström, Koordinator, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

anna.rockstrom@oskarshamn.se

0491 – 882 78