Centrum för ny energiteknik

Centrum för ny energiteknik (CNETO) är en samverkansplattform mellan offentlighet, akademi och näringslivet med syfte att stärka utvecklingen i Oskarshamn för en hållbar och klimatneutral framtid.

CNETO ska
1. Initiera projekt för ny energiteknik – Oskarshamn som ledande för smart energianvändning och klimatomställning
2. Utveckla spetsutbildningar – Oskarshamn som en attraktiv och framsynt arbetsmarknad
3. Stärka ett ekosystem för nyföretagande – Oskarshamn som företags-inkubator i aktiv kontakt med investerare

CNETO är en mötesplats som bryter barriärer och är en stark röst för målinriktad förnyelse.

CNETO marknadsför Oskarshamns infrastrukturer och skapar synergier för deras användning


I Styrgruppen för CNETO ingår:

Peter Värbrand, Linköpings universitet (ordförande)

Henrik Andersson, Oskarshamns kommun

Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling

Länsrådet, Länsstyrelsen Kalmar län

Pär Olsson, KTH

Mattias Severin, Linköpings universitet

Benoni Ingelsjö, Byggebo

Jenny Wirandi, OKG

Jöns Wahlström, Oskarshamns Energi

Björn Mårlid, Saft Batteries

Pernilla Zackrisson, Scania

Jenny Larfeldt, Södra

Magnus Arbell, Uniper


Kontaktpersoner:

Björn Laumert, KTH

bjorn.laumert@energy.kth.se

Anna Rockström, Koordinator, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

anna.rockstrom@oskarshamn.se

0491 – 882 78