Specialistundersköterska – äldre

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad.

Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar. Studierna har ett distansupplägg, med träffar två sammanhängande dagar var tredje till var fjärde vecka. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform. Utbildningen utgörs av ett grundblock om 150 YH-poäng och en valbar kurs om 50 YH-poäng, se kurser nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Informationsblad om utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen

Gerontologi och geriatrik, 20 YH-poäng
Etik och bemötande, 35 YH-poäng
Handledning och kvalitetsarbete, 35 YH-poäng
Salutogen vård och omsorg av äldre, 20 YH-poäng
Palliativ vård och omsorg, 20 YH-poäng
Examensarbete, 20 YH-poäng
Demens och psykisk ohälsa hos äldre, 50 YH-poäng (valbar kurs)
Geriatrisk omvårdnad, 50 YH-poäng (valbar kurs)

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Terminstider:

Termin 1: 20190902 – 20200117
Termin 2: 20200120 – 20200612
Termin 3: 20200831 – 20210108
Termin 4: 20210111 – 20210528

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har.

Utbildningens ledningsgrupp

Sagt om utbildningen

”En fantastisk utbildning där man får gå på djupet av vår äldreomsorg. En utbildning alla undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen, men även sjukhusvården, skulle behöva. Duktiga och kompetenta lärare som lär ut på ett mycket bra sätt.”
Johanna Karlsson, tidigare studerande i Oskarshamn

Sök säger jag bara. Så lärorikt. Och vilka människor man möter. Vilka erfarenheter vi besitter. Och vilket jobb vi gör. Heja oss!
Nina Axhed, studerande i Västervik

En riktigt rolig och och lärorik, och bitvis tuff utbildning. Riktigt roligt att lära känna alla nya människor och få utbyta erfarenheter med varandra.
Emelie Svendsén, studerande i Västervik

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov och tidigare utbildning.

Provet består av en skriftlig del och en strukturerad intervju. Den skriftliga delen prövar de sökandes läsförståelse i svenska, ordkunskap och skriftlig förmåga. Den strukturerade intervjun prövar förmåga att kommunicera, samarbeta och reflektera utifrån etiska frågeställningar. Provet kan ge max 50 meritpoäng.

Provet sker på Campus Västervik och erbjuds följande dagar: 3 och 5 juni

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.