Produktionsteknik

Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!

Utbildningen är framtagen i samarbete med olika produktionsföretag och är skräddarsydd för att matcha arbetslivets behov.

 

Utbildningen ingår i Teknikcollege Östra Småland

Yrkesliv

Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri m.m.

Utbildningens upplägg

Du läser på halvfart under 100 veckor, endast med ca åtta veckors uppehåll under sommaren. Studierna sker till största delen i form av självstudier, men schemalagda träffar äger rum på Nova i Oskarshamn en fredag-lördag per månad plus ytterligare ca 5-10 tillfällen under utbildningen. Vid de regelbundna träffarna startar undervisningen fredag morgon och slutar vid lördag lunch. Övriga träffar sker hel- eller halvdagar med oregelbundet intervall, beroende på vilken kurs som läses. Träffarna innehåller seminarier och föreläsningar, redovisningar och gruppövningar. Tillfällen för skriftliga prov tillkommer utöver träffarna. Prov kan ofta skrivas på ett lärcentrum i din hemkommun (förutsatt att den servicen erbjuds). Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter utifrån en studiehandledning som finns för varje kurs. Kursmaterialet är tillgängligt via den webbaserade studieplattformen Fronter, där du också kan kommunicera med dina lärare och studiekamrater, lämna in uppgifter och ha koll på dina studieresultat. Kursledare och föreläsare har en gedigen kunskap och erfarenhet från produktionsindustrin.

Kurser som ingår i utbildningen

CAD för produktionstekniker, 15 YH-poäng
Excel för produktionstekniker, 10 YH-poäng
Industriell IT, 10 YH-poäng
Industriell projektplanering, 10 YH-poäng
Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng
Lean Production, 30 YH-poäng
Ledarskap och kommunikation, 20 YH-poäng
LIA – produktionstekniskt projektarbete, 15 YH-poäng
Materialkunskap, 20 YH-poäng
Produktionslogistik, 15 YH-poäng
Produktionsteknik, 50 YH-poäng
Teknisk engelska, 15 YH-poäng
Tillämpad matematik, 15 YH-poäng

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Lägst betyget Godkänd/E krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Matematik 2a
Engelska 5
Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då bifogar du ett personligt brev till din ansökan, samt handlingar som styrker dina kunskaper. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om ledningsgruppen anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urvalet görs utifrån ett särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Alla behöriga sökande blir kallade till ett särskilt prov som genomförs i två delar. Del I är ett skriftligt prov som syftar till att pröva de sökandes förmåga i matematiskt tänkande, logiskt tänkande samt svensk och engelsk läsförståelse. Del II genomförs i form av en strukturerad intervju som syftar till att pröva de sökandes förståelse för produktionsprocessen och faktiska förutsättningar att genomföra utbildningen enligt det planerade upplägget, och sedan fungera i de yrkesroller som utbildningen leder till, t ex vad gäller problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Särskilt prov ger max 40 poäng.

Tidigare genomförd utbildning inom det produktionstekniska området ger meritpoäng. Det kan vara minst godkända gymnasiekurser inom ämnena matematik (utöver kravet på särskild behörighet), cad, processautomation, industriautomation, mät-, styr- och reglerteknik, produktionskunskap, produktionsutrustning och andra gymnasiekurser som bedöms som relevanta för utbildningen. Även företagsinterna kurser, yrkeshögskolekurser och högskolekurser inom relevanta områden är meriterande. Tidigare utbildning ger max 12 poäng.

Yrkeserfarenhet från produktionsindustri på minst 75 % i tre år ger meritpoäng. Man får tillgodoräkna sig max 5 års yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet ger max 6 poäng.