LIA – Produktionstekniskt projektarbete

Kursen ger praktisk erfarenhet av och fördjupad förståelse för den yrkesroll som utbildningen Produktionsteknik leder till samt kunskap om hur det går till att beskriva och analysera ett problem, göra en analys av ett företags produktionsflöde eller en enskild process samt ge förslag på lösningar/förbättringar. Kursen ger också färdighet att rapportera ett projekt muntligt och skriftligt samt kompetens att kunna arbeta med förekommande projekt i produktionsföretag.

Kursens upplägg

Kursen är en del av yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik men kan läsas som enstaka kurs (läs mer om enstaka kurs inom YH här). Den bör dock läsas tillsammans med kursen Industriell projektplanering. Kursen läses på distans med träffar i Oskarshamn två dagar vid två tillfällen med en månads mellanrum. Träffarna betraktas som obligatoriska. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter enligt en studiehandledning. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform.

Kursinnehåll

  • Praktisk tillämpning av hur produktionstekniskt arbete kan genomföras i projektform.
  • Hur man identifierar och väljer lämpliga projekt inom det produktionstekniska området.
  • Genomförande av ett eget projektarbete med tillhörande dokumentation och presentation.

Praktisk information

De schemalagda träffarna äger rum följande dagar 2018:

Fredagen den 12/10 kl 8-16
Lördagen den 13/10 kl 8-13
Fredagen den 9/11 kl 8-16
Lördagen den 10/11 kl 8-13

Om du behöver övernatta vid träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Samma behörighetskrav som för utbildningen Produktionsteknik gäller, läs mer här.

OBS: Mejla följande obligatoriska bilagor till nova@oskarshamn.se i samband med att du gör din ansökan:

  • Gymnasiebetyg eller motsvarande
  • Arbetslivsintyg