Ledarskap och kommunkation

Kursen ger kunskap om värdet av gott medarbetarskap, hur man leder arbetskamrater och kommunicerar inom det produktionstekniska området. Den ger också teorier om gruppdynamik och personlig utveckling samt ledarrollen och dess påverkan på arbetsgruppen. Kursen ger färdighet att i tal och skrift, med betoning på muntlig förmåga, kunna kommunicera effektivt och ändamålsenligt samt kompetens att självständigt värdera, välja och formulera sig med hjälp av kommunikativa verktyg, såsom Power Point, samt att fungera i ledarrollen så att arbetsklimatet präglas av samsyn och effektivitet.

Kursens upplägg

Kursen är en del av yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik, men kan läsas som enstaka kurs (läs mer om enstaka kurs inom YH här). Kursen läses på distans med träffar i Oskarshamn  en gång/månad. Träffarna betraktas som obligatoriska. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter enligt en studiehandledning. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform.

Kursinnehåll

  • Teoribildning kring gruppdynamik och personlig utveckling – självledarskap, ledarrollen samt dess användningsområden.
  • Kommunikation i tal och skrift som verktyg i samspelet mellan individer.
  • Olika begrepp som motivation, beteenden, feedback samt aktiv lyssning.
  • Ledarstilar som t.ex. utvecklande ledarskap.
  • Självinsiktsövningar som motiverar deltagarna till en inre reflektion kring det egna ledarskapet.
  • Praktiskt tillämpade moment som rollspel och gruppövningar.

Praktisk information

De schemalagda träffarna äger rum följande dagar 2018:

Lördagen den 19/5 kl 8-13
Fredagen den 15/6 kl 13-16
Lördagen den 16/6 kl 8-13
Fredagen den 17/8 kl 8-16
Lördagen den 15/9 kl 8-13

Om du behöver övernatta vid träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Samma behörighetskrav som för utbildningen Produktionsteknik gäller, läs mer här.

OBS: Mejla följande obligatoriska bilagor till nova@oskarshamn.se i samband med att du gör din ansökan:

  • Gymnasiebetyg eller motsvarande
  • Arbetslivsintyg