Juridisk översiktskurs

Kursen har handelsrättslig inriktning och har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Halmstad och föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik. Detta innebär att man i klassrummet kopplar upp sig mot Högskolan i Halmstad, följer föreläsningen direkt och har möjlighet att ställa frågor till läraren i Halmstad.

Under kursen kommer du att lära dig att:

 • Förstå juridisk terminologi
 • Förstå vad en rättsskälla är och hur den kan användas
 • Redogöra för rättsregler och principer på kursens område
 • Självständigt identifiera och lösa juridiska problem inom kursens område genom att tillämpa den juridiska metoden
 • I skrift föreslå och formulera lösningen på dessa problem

Kursinnehåll

Tonvikten ligger på det förmögenhetsrättsliga området. Kursen innehåller även en orientering i de rättsregler som har särskild betydelse för ekonomisk verksamhet.

Speciellt belyses:

 • Personrätt
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fordringsrätt
 • Marknadsrätt
 • Associationsrätt
 • Arbetsrätt

Kursinformation vid Högskolan i Halmstad

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om behörighet