Industriell projektplanering

Kursen ger kunskap om vad projekt är, projektets olika faser samt hur man bedriver arbete i projektform inom industriell produktion. Man får färdighet att kunna utforma projektdirektiv, projektplan, projektstruktur och projektriskanalys samt kompetens att självständigt lösa arbetsuppgifter i projektform, med hänsyn tagen till arbetsformens faser och processer.

Kursens upplägg

Kursen är en del av yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik men kan läsas som enstaka kurs (läs mer om enstaka kurs inom YH här). Den bör dock läsas tillsammans med kursen LIA – produktionstekniskt projektarbete. Kursen läses på distans med träffar i Oskarshamn  vid två tillfällen. Träffarna betraktas som obligatoriska. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter enligt en studiehandledning. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform.

Kursinnehåll

  • Teori om projektformen, projektmodeller och projektorganisationer för effektivt projektarbete.
  • Genomgång av en generell projektmodells faser och beslutspunkter, med syfte att effektivt kunna planera och genomföra projekt.
  • Diskussioner om projektledarens och projektgruppens uppgifter och hur de mänskliga faktorerna kan hanteras och användas.

Praktisk information

De schemalagda träffarna äger rum följande dagar 2018:

Lördagen den 18/8 kl 8-13
Fredagen den 14/9 kl 8-16

Om du behöver övernatta vid träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Samma behörighetskrav som för utbildningen Produktionsteknik gäller, läs mer här.

OBS: Mejla följande obligatoriska bilagor till nova@oskarshamn.se i samband med att du gör din ansökan:

  • Gymnasiebetyg eller motsvarande
  • Arbetslivsintyg