Drifttekniker, kraft- och processindustri

Föregångaren till utbildningen Drifttekniker, kraft- och processindustri har funnits på Nova sedan 2006. Hösten 2015 startade vi en ny version av utbildningen, som i ännu högre grad matchar den kompetens som branschen efterfrågar. Utbildningen fokuserar på energi- och processteknik, men ger också kunskap om att arbeta i projekt, miljöarbete med mera. Genom att flera kurser inom underhållsteknik också ingår, får du en god förståelse för helheten i en anläggning och hur olika faktorer påverkar processen.

Yrkesliv

Som drifttekniker kommer du att sköta driften av högteknologiska anläggningar inom kraft- och processindustrin. Med hjälp av avancerade styr- och övervakningssystem kommer du att ansvara för anläggningens produktion. Arbetet som drifttekniker innebär att du måste kunna bedöma uppkomna driftproblem och fatta snabba beslut, men även samarbeta med andra yrkesroller på anläggningen. Främst är det företag inom energi- och processindustri  som efterfrågar den kompetens du får. Som exempel kan nämnas kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värmeverk, vatten- och avloppsreningsverk etc.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer. Den teoretiska undervisningen genomförs på Nova, och leds av kunniga lärare med stor erfarenhet från branschen. En dryg fjärdedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på olika företag och under handledning deltar i det dagliga arbetet. Under LIA får du se hur dina teoretiska kunskaper relaterar till praktiken i arbetslivet. LIA ger också möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Kurser som ingår i utbildningen

Elteknik för drifttekniker, 15 YH-poäng
Energi- och processteknik I, II och III, 95 YH-poäng
Mekaniskt underhåll, 25 YH-poäng
Miljöarbete inom kraft- och processindustri, 10 YH-poäng
Styr- och reglerteknik för drifttekniker, 30 YH-poäng
Operativ drift, 15 YH-poäng
Underhållsmetodik, 15 YH-poäng
Vatten- och processkemi, 20 YH-poäng
Projekt, kommunikation och ledarskap, 20 YH-poäng
Systematiskt arbetsmiljöarbete, 5 YH-poäng
Tillämpad matematik för drifttekniker I, 15 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng
Valbar kurs år 2, 15 YH-poäng

 

Behörighet

Slutförd gymnasieutbildning med teknisk/naturvetenskaplig inriktning, eller motsvarande. Alternativt minst tre års arbetslivserfarenhet från branschen. Dessutom krävs lägst betyget 3/G/E i följande kurser (eller motsvarande):

Matematik 2a/2b/2c
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 alternativt
Engelska 5

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urvalet görs utifrån betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Betygsmedelvärdet räknas ut och poängsätts.

Alla behöriga sökande blir kallade till ett särskilt prov i form av en strukturerad intervju samt ett mindre skriftligt prov. Det särskilda provet syftar till att pröva den sökandes förståelse för yrkesrollen, förutsättningar att genomföra utbildningen, inklusive LIA, och sedan fungera i de yrkesroller som utbildningen leder till, t ex vad gäller problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga.

Extra meritpoäng ges för genomförda kurser i matematik utöver behörighetskravet, samt för högre betyg än E/Godkänd i Matematik.

Extra meritpoäng ges om en sökande, utöver behörighetskravet på teknisk utbildning eller yrkeserfarenhet, har relevant yrkeserfarenhet på minst 1 år.