Oskarsgalan

Årets Regionutvecklingspris

Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling kommer från 2018 medverka på Oskarsgalan med Årets Regionutvecklingspris. Nova vill med sitt pris lyfta fram personer som bidrar till samhällsutveckling i Oskarshamnsregionen och gör att regionen växer genom goda relationer och nätverk.

Novas uppdrag är att bidra till regional utveckling genom utbildning, forskning och affärsutveckling. Det sker genom samverkan med akademi, offentlighet och näringsliv – lokalt, regionalt och nationellt.