Vinnare i Open innovationstävlingen presenteras den 19 september!

Välkomna på konferens om Mat och städer i Malmö den 19 september!

SLU Alnarp tillsammans med Malmö stad, Climate-KIC och restvärmekonsortiet SSEC, där Oskarshamn är medlem sedan 2012, arrangerar en heldagskonferens på Studio i Malmö den 19/9 om Mat och städer. Konferensen kommer att handla om huruvida det är möjligt att åstadkomma en matproduktion av betydelse i städer. Erfarenheter och idéer från olika städer kommer att presenteras tillsammans med erfarenheter och synpunkter från företag, organisationer, myndigheter och forskningen.

Konferensen avslutas med att de slutliga förslagen i den Vinnova-finansierade innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenteras och prissumman 1 Mkr delas ut.

Program och anmälan (senast 12/9) på Hittar du här

Välkomna!
Katharina Hultgren, Oskarshamns representant i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat