Samarbete över kommungränserna stärker näringslivet!

Nya samarbetsformer ser dagens ljus när två av medlemmarna i Atrinova Affärsutveckling, Scania i Oskarshamn och Additivt Teknikcenter/Hultsfreds kommun, påbörjar en gemensam satsning inom additiv teknik. Utbildningsinsatser och tillverkning av föremål står på agendan.

Michael Leijonhud näringslivsstrateg i Hultsfreds kommun, Katharina Hultgren verksamhetsledare för Atrinova Affärsutveckling och Roger Blezell, platschef på Scania i Oskarshamn


Additivt Teknikcenter AB i Hultsfred erbjuder företag i regionen både utbildning och att arbeta konkret med 3D-modellering och 3D-printing. 3D-printing, även känd som additiv tillverkning, används för att skapa ett tredimensionellt framtaget objekt. En Metalprinter (3D-printer) är en maskin som skapar detaljer med hjälp av tunna lager smält metallpulver som bygger upp en tredimensionell form. En digital modell eller ritning är grunden. Objekten kan i princip ha vilken form eller geometri som helst. Den 22 augusti i år invigs Additivt Teknikcenter i Hultsfred och den nya metallprintern, som funnits på plats sedan den 25 maj. Den kan användas för att tillverka föremål som exempelvis Scania har behov av. Både för att ta fram helt nya produkter med också för att kunna ta fram t.ex. reservdelar på förhållandevis kort tid.

Atrinovas ambition, tillsammans med medlemsföretagen, är att skapa och utveckla företag som är lönsamma och skapar arbetstillfällen i vår region.

– Samarbetet mellan medlemsföretagen utvecklas ständigt och det är förstås extra roligt när man som i det här fallet hittar konkreta områden att samverka kring. Scania har även ingått i flera utvecklings- och utbildningsprojekt kopplade till Novas verksamhetsområden genom åren säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare för Atrinova Affärsutveckling.

– Samarbete över gränser gör oss alla till vinnare. Vårt samarbete med Atrinova och det kontaktnät som de har att erbjuda, både på företagssidan och inom den akademiska världen betyder mycket för oss i vårt arbete med att sätta Hultsfred på kartan i utbildningssverige också när det gäller additiv teknik. Att Scania i Oskarshamn visar intresse för vad vi har att erbjuda inom additiv teknik och dessutom blir en av 12-15 delägare är av mycket stor betydelse för oss, säger Michael Leijonhud, näringslivsstrateg i Hultsfreds kommun.

– För att fortsätta utvecklas är det viktigt för oss att vara rustade när ny teknik gör intåg i vår verksamhet. Där ser vi att Additivt Teknikcenter i Hultsfred kan spela en roll för oss i framtiden, säger Roger Blezell, på Scania i Oskarshamn.