Projektstöd via Kustlandet

Idag har Atrinova träffat Gustaf Westring från Kustlandet som  har berättat mer om det företagsstöd som de erbjuder.

Det riktar sig främst mot mindre företag inom kustlandet geografi och stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial.

Du kan söka stöd upp till 50 % av projektets totala kostnader. Stödbeloppet får högst uppgå till 125 000 kr och det krävs lika mycket i privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om du är en enskild firma eller handelsbolag

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller läs mer här