Nordenväg – ett av Atrinovas inkubatorföretag

Här kan du läsa om Företaget Nordenväg i Oskarshamns-Tidningens bilaga Jord&Skog. Ett företag som fins inom Atrinovas inkubator. De har sitt säte i Fågelfors och arbetar bland annat med utveckling av vägbankar och mattor av gummi som gör att även de tyngsta skogsfordonen kan ta sig över besvärliga marker.

Till artikeln>>