Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn!

För sjätte sommaren i rad anordnas kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” (Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle) i Oskarshamn. Söktrycket är fortsatt mycket högt. I år antas 44 studenter från inte mindre än 16 olika länder, t.ex. Kina, Frankrike, Sydkorea, Spanien och Italien. Intresset i Kina är fortsatt stort, i år kommer 15 kinesiska studenter.

Kursen arrangeras av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Linnéuniversitetet (LNU) i samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling. Den genomförs i Oskarshamn den 10-21 juni. Ett stort antal lärare och specialister från KTH, Linnéuniversitetet och SKB medverkar i kursen, liksom gästföreläsare från t.ex. USA. Under de sex år som kursen har bedrivits har vi tagit emot deltagare från inte mindre är 33 olika länder.

För att lära sig alla aspekter kring förvaring av använt kärnbränsle kommer studenterna att få undervisning om samt besöka SKB:s anläggningar i Oskarshamn: Mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Studenterna kommer även att bedriva fältstudier på Äspö och i det tidigare platsundersökningsområdet i Laxemar. De teoretiska föreläsningarna kommer att hållas på Nova. Exempel på ämnen som avhandlas är slutförvarsteknik, geologi och hydrogeologi med exempel från Äspölaboratoriet samt SKB:s arbete kring de sociala aspekterna på förvaring av använt kärnbränsle.

Den 20 juni avslutas kursen med att de studerande presenterar sina arbeten och debatterar sina erfarenheter tillsammans med kursansvariga lärare.

Lekar i Stadsparken dagen innan kursstart