Besök i Härnösand

I veckan har Atrinova varit i Härnösand på styrgruppsmöte med nätverket SSEC – Swedish Surplus Energy Collaboration, ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser. I samband med detta gjordes ett studiebesök på Peckas tomater som är en anläggning där de odlar tomater och fisk i ett slutet kretsloppssystem, en mycket intressant anläggning.